Ormarić za pružanje prve pomoći tip TS1 – metalni, sa punjenjem

This product is currently out of stock and unavailable.

SKU: AP-001 Category:

Komplet za pružanje prve pomoći - ormarić i punjenje sa osnovnim sadržajem za pružanje prve pomoći. Prema  Zakonu o bezbednosti i zdravlju na radu i Pravilniku o pružanju prve pomoći iz 2017, osnovno punjenje ormarića tip TS1 sadrži: Sterilna kompresa od gaze – pojedinačno pakovanje 10 x 10 cm (5 kom) Sterilna gaza po ¼ m – pojedinačno pakovanje 80 x 25 cm (5 kom) Sterilna gaza po ½ m – pojedinačno pakovanje 80 x 50 cm (5 kom) Sterilna gaza po 1 m – pojedinačno pakovanje po 80 x 100 cm (5 kom) Kaliko zavoj 10 cm x 5 m (5 kom) Kaliko zavoj 8 cm x 5 m (5 kom) Lepljivi flaster na koturu 2,5 cm x 5 m (2 kom) Lepljivi flaster sa jastučićem (adhezivni zavojni materijal 1 kutija) Trougla marama 100 x 100 x 140 cm (5 kom) Igla sigurnica (5 kom) Makaze sa zaobljenim vrhom Rukavice za jednokratnu upotrebu, par (5 kom) Pamučna vata, 100 gr (2 kom) Nejodno antiseptičko sredstvo za kožu 100 ml (1 kom) Specifikacija sadržaja (1 kom) Uputstvo (1 kom, po prilogu 1)

Ne postoje dodatne informacije.