ALBO na savetovanju o industrijskom otpadu u Subotici

ALBO d.o.o. učestvovao je na  4. savetovanju ,,Opasan industrijski otpad, tretman industrijskih otpadnih voda i komunalni otpad“ i 5. savetovanju „Farmaceutski i medicinski otpad“, koje je održano u Subotici krajem maja 2018. Organizator savetovanja je Udruženje Klastera za zaštitu životne sredine i održivi razvoj a ceo događaj organizovan je uz podršku Ministarstva zaštite životne sredine Republike Srbije, Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine APV.

Upravljanje opasnim industrijskim otpadom i industrijskim otpadnim vodama smatra se jednim od najvećih ekoloških problema Republike Srbije. Velike količine kancerogenog i toksičnog otpada iz industrijskih postrojenja dovode do ozbiljnih ekoloških incidenata usled neadekvatnog i nelegalnog zbrinjavanja. Ovaj naučno-stručni skup ima za cilj da doprinese podizanju ekološke svesti o bezbednom upravljanju opasnim otpadom i otpadnim vodama.

Kompanija ALBO d.o.o, kao jedan od lidera na polju lične zaštitne opreme, u asortimanu ima vrlo širok raspon proizvoda koji se koriste prilikom rešavanja problema izliva i u kontroli zagađenja i koje je neophodno koristiti prilikom rukovanja opasnim materijama i prilikom sanacije izliva hemikalija ili ulja, nafte kao i naftnih derivata. Ovom prilikom učesnicima skupa predstavili smo neke od tih proizvoda i razmenili iskustva u vezi njihove primene na terenu.

Saradnja sa organizacijom IACES

Pre izvesnog vremena obratili su nam se predstavnici Međunarodnog udruženja studenata građevinarstva IACES (Lokalni Komitet Beograd) povodom saradnje u vidu donacije zaštitne opreme. IACES je neprofitna organizacija na Građevinskom fakultetu u Beogradu koja se bavi stručnim usavršavanjem studenata građevinarstva i koja je u periodu od 4. do 11. marta organizovala događaj pod nazivom Concrete your way to Belgrade, internacionalnu konferenciju studenata i diplomiranih inženjera građevinarstva iz celog sveta. Konferenciji je prisustvovalo 50 stranih delegata, kao i veliki broj profesora i studenata sa Građevinskog fakulteta u Beogradu.

Akademski program konferencije se, pored stručnih predavanja na Građevinskom fakultetu kao i naučno-stručnih radionica, sastojao i od obilazaka gradilišta za koje je studentima bila potrebna odgovarajuća lična zaštitna oprema. U planu je bila poseta gradilištu tržnog centra „Ada Mall“ (odobrena od strane kompanije „Mace“) koja je uspešno realizovana. Tokom posete studenti su stekli nova znanja i praktična iskustva koja će im svakako pomoći u daljem radu nakon diplomiranja.

Pored ove realizovane posete, IACES LK Beograd organizuje i više poseta gradilištima za studente Građevinskog fakulteta i tokom godine prilikom kojih će im takođe biti potrebna zaštitna oprema. Bilo nam je izuzetno zadovoljstvo da podržimo mlade ljude koji su svesni značaja korišćenja odgovarajuće zaštitne opreme i koji će je koristiti i u budućem radu!

studenti IACES poseta gradilistu 1

studenti IACES poseta gradilištu 2

sdudenti IACES poseta gradilistu 3

studenti IACES poseta gradilistu 4

studenti IACES poseta gradilistu 5

ZAŠTO JE POSLODAVCIMA VAŽAN AKT O PROCENI RIZIKA I ČEMU ON U STVARI SLUŽI

ZAŠTO JE POSLODAVCIMA VAŽAN AKT O PROCENI RIZIKA

I ČEMU ON U STVARI SLUŽI

 

Svako treba da radi ono u čemu je najbolji, a briga o bezbednosti retko kom poslodavcu je omiljena tema. Da ne biste brinuli ili kasnije trpeli posledice nebrige na vreme se pobrinite da u Vašoj kompanije izradite Akt o proceni rizika.

Iz više razloga svakom poslodavcu cilj je potpuna bezbednost i zdravlje zaposlenih na radnom mestu. Ti razlozi su kako moralni i altruistični, tako i ekonomski i praktični. Primera radi u Australiji 4.1% BDPa  odlazi na lečenje povreda nastalih na radu (i bolovanja radnika u toku tih lečenja). Više o tome možete pročitati ovde. Prema svim statistikama cena preventivne zaštite je uvek niža u odnosu na troškove koji nastaju pri povredama.

Šta kaže zakon?

Zakon svakoj firmi nalaže izradu glavnog dokumenta koji reguliše bezbednost, odnosno procenjuje rizike, a to je Akt o proceni rizika.

Akt o proceni rizika mora imati svaka organizacija bez obzira na delatnost ili broj zaposlenih. On  definiše rizik i mere za njegovo otklanjanje ili svođenje na najmanju moguću meru. Izradom Akta, odnosno postupkom procene rizika, sagledava se celokupna organizacija rada – sirovine i materijali koji se koriste u radnim i tehnološkim procesima, sredstva i oprema za ličnu zaštitu, kao i drugi elementi koji mogu izazvati rizik od povrede, oboljenja ili oštećenja zdravlja zaposlenih. Sa promenama u procesima rada ili promenom radnog prostora, menjaju se i rizici na radnim mestima, samim tim i Akt o proceni rizika podleže delimičnim ili potpunim izmenama.

Ko izrađuje Akt?

Akt izrađuje tim stručnjaka (nekad to može biti i jedno, a nekad je više lica) koje je poslodavac odredio prilikom donošenja odluke o pokretanju postupka procene rizika. Stručno lice koje učestvuje u izradi Akta može da bude i sam poslodavac, njegovi zaposleni, a postoji mogućnost i angažovanja pravnog lica sa licencom za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu, tzv. outsourcing.

Primenom različitih znanja tima stručnjaka dobija se kompletan dokument – Akt o proceni rizika koji kasnije služi kao uvid u stanje svih radnih mesta, odnosno opasnosti i štetnosti koje to radno mesto nosi sa sobom.

Vi, kao poslodavac angažovali ste lice za bezbednost, omogućili izradu Akta o proceni rizika, obezbedili sredstva za zaštitu, a Vaši zaposleni je ne koriste. I šta dalje?

 

Pri izboru lične zaštitne opreme prvo se gleda šta je propisano u Aktu o proceni rizika, pa tek onda možemo postaviti ostale zahteve poput udobnosti, estetike, dugotrajnosti, ekonomičnosti itd.

Ipak, neretko se dešava da zbog udobnosti ili izgleda radnici skidaju i uopšte izbegavaju da koriste LZO. Vi, kao poslodavac obezbedili ste lice za bezbednost, omogućili izdradu Akta o proceni rizika, obezbedili sredstva za zaštitu, a Vaši zaposleni je ne koriste. I šta dalje?

Ukoliko ste odgovorni poslodavac kome je stalo do zaposlenih morate obratiti pažnju i na ergonomiju proizvoda i prilagoditi opremu radnicima. Oslušnite i njihove potrebe i pokušajte da nađete kompromis.