Pravilnici

Cert logo
QS 0139 ISO 9001
ES 0034 ISO 14001

Proizvodi

Zaštitne rukavice Ansell rukavice Free Hand rukavice Rukavice uvex Weldas rukavice HexArmor rukavice Specijalne rukavice Stoko - Evonik proizvodi Radna i zaštitna obuća PANDA Radna i zaštitna obuća Zaštitne cipele Heckel Radna i zaštitna obuća A Safety Radna i zaštitna obuća COFRA Cipele za specijalne namene Radne i zaštitne čizme Ostala obuća Radna odeća kolekcije iz uvoza Radna odeća ALBO Zaštitna i radna odeća Kombinezoni protiv hemikalija Helly Hansen zaštitna odeća Zaštitna odeća SIOEN JSP zaštita disajnih organa 3M zaštita disajnih organa SCOTT NEUTRONICS Zaštita glave i lica Zaštitne naočare Zaštita sluha Jednokratna upotreba Zaštita za zavarivanje Zaštita od visokih temperatura Protivpožarni aparati i oprema Zaštita od pada PROTEKT Zaštita od pada SOLL Ronilačka oprema Upravljanje saobraćajem Zaštita od izliva tečnosti Rančevi i koferi Ostalo

Pravilnik o programu, načinu i visini troškova polaganja stručnog ispita za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu i poslova odgovornog lica («Službeni glasnik RS» broj 29/06)

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o programu, načinu i visini troškova polaganja stručnog ispita za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu i poslova odgovornog lica («Službeni glasnik RS» broj 62/07)

Pravilnik o uslovima i visini troškova za izdavanje licenci za obavljanje poslova u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu («Službeni glasnik RS» broj 29/06)

Pravilnik o izmeni i dopuni Pravilnika o uslovima i visini troškova za izdavanje licenci za obavljanje poslova u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu («Službeni glasnik RS» broj 72/06)

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o uslovima i visini troškova za izdavanje licenci za obavljanje poslova u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu («Službeni glasnik RS» broj 62/07)

Pravilnik o postupku utvrđivanja ispunjenosti propisanih uslova u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu («Službeni glasnik RS» broj 60/06)

Pravilnik o visini troškova postupka utvrđivanja ispunjenosti propisanih uslova u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu («Službeni glasnik RS» broj 60/06)

Pravilnik o evidencijama u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu («Službeni glasnik RS» broj 62/07)

Pravilnik o sadržaju i načinu izdavanja obrasca izveštaja o povredi na radu, profesionalnom oboljenju i oboljenju u vezi sa radom («Službeni glasnik RS» br. 72/06 i 84/06-ispravka)

Pravilnik o postupku pregleda i ispitivanja opreme za rad i ispitivanja uslova radne okoline («Službeni glasnik RS» br. 94/06 i 108/06-ispravka)

Pravilnik o prethodnim i periodičnim lekarskim pregledima zaposlenih na radnim mestima sa povećanim rizikom («Službeni glasnik RS» broj 120/07)

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o prethodnim i periodičnim lekarskim pregledima zaposlenih na radnim mestima sa povećanim rizikom

Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri korišćenju sredstava za ličnu zaštitu na radu

HTZ oprema - Lična zaštitna oprema - Radna i zaštitna oprema - Veleprodaja - ALBO