Blog

28. april – Svetski dan bezbednosti i zdravlja na radu

Sanja Loncarevic  27/04/2020  2:45:57

Već skoro 20 godina se 28. april se obeležava kao Svetski dan bezbednosti i zdravlja na radu. Kao takvog ga je imenovala Međunarodna organizacija rada (International Labor Organization) sa idejom da on postane jedan od alata za podizanje svesti o značaju bezbednosti i zdravlja na radu. Ujedno ovaj dan je i dan sećanja na sve radnike širom sveta koji su svoj život izgubili tokom obavljanja svojih radnih dužnosti.

Ove godine pandemija virusa COVID-19 promenila mnogo toga u svetu i postala glavna tema svih aktuelnih dešavanja, pa je tako i sa ovim danom. Međunarodna organizacija rada je kao temu ovogodišnjeg Svetskog dana bezbednosti i zdravlja na radu postavila slogan – „Zaustavimo pandemiju. Bezbednost i zdravlje na radu može spasiti živote“. Ovim se akcenat stavlja na neophodnost poštovanja svih mera i odgovornost koju poslodavci i zaposleni imaju da bi se zaštitili od prenosa virusa na radnom mestu. Budući da se i u našoj zemlji uskoro očekuje povratak većine radnika na posao, pravo je vreme da se akcenat uravo stavi na ovu vrstu bezbednosti na radnom mestu.

Iako, je zaštita od virusa COVID-19 neosporno najvažnija mera u ovom periodu, a koja je u prvi plan postavila ona lična zaštitna sredstva koja su često zanemarena (zaštitne maske, naočare, kombinezoni i sl.), važno je i da se na ovaj dan podsetimo nekih osnovnih podataka kada je u pitanju bezbednost na radu:

  • Svakodnevno u svetu umre 1000 radnika zbog povreda na radu i još 6500 zbog bolesti povezanih sa radom
  • Godišnje to je 390 000 smrtnih povreda na radu i 2,4 miliona smrtnih ishoda povezanih sa radom
  • U ukupnom opterećenju bolestima u opštoj populaciji faktori sa radnog mesta čina 2,7%
  • Najčešći faktori rizika na radnom mestu su i dalje: neodgovarajući ergonomski faktori, faktori rizika od mehaničkih povreda, čestice prašine, gasovi, dim, buka…
  • Najčešći uzrok smrti usled ovih faktora se: kardiovaskularne (32%), maligne (26%) i respirativne bolesti (17%)

Ovi podaci upućuju na izuzetnu važnost prevencije povreda i bolesti uzrokovanih navedenim rizicima, a to je upravo ono što je smisao bezbednosti i zdravlja na radu i na šta ovaj svetski dan upućuje. Svet mora nastaviti da živi i radi i u uslovima pandemije, što znači da uz sve mere zaštite od virusa, ne smemo zanemariti važnost lične zaštitne opreme i ostalih mera koje radno mesto čine bezbednim.

Ostavite odgovor