Blog

Kako izabrati adekvatne zaštitne cipele i šta znače njihove oznake?

Sanja Loncarevic  08/07/2020  2:44:49

Svako radno mesto ima specifične zahteve kada su u pitanju zaštitne cipele. Međutim, većina radnih mesta podrazumeva više različitih okruženja u kojima se radnici kreću, pa može biti teško odrediti koje su zaštitne cipele adekvatne.

Zaštitna obuća danas dolazi u različitim kategorijama i sa mnoštvom oznaka (piktograma) koji upućuju na nivoe i vrste zaštite koju ona pruža. Zato smo u daljem tekstu raščlanili i opisali svaki piktogram, odnosno vrstu zaštite koju obuća može da pruža, kako biste se lakše orijentisali pri njihovom tumačenju. Poći ćemo od osnovne podele obuće na radnu i zaštitnu.

RADNA OBUĆA

Radna obuća nosi oznaku O i kreće se u nivoima od O1 do O5. Ova obuća namenjena je za radove u kojima su prisutni minimalni rizici od povreda. Ipak, i kod radne obuće prisutni su piktogrami koji upućuju na njena svojstva, pa ćemo ih ukratko objasniti.

A – antistatik đon. Antistatičko svojstvo đona podrazumeva da će on sprečiti nakupljanje statičkog elektriciteta u telu radnika. Ovo svojstvo ima gotovo svaki đon radnih i zaštitinih cipela, jer nakupljen statički  elektricitet u nekim drugim okolnostima može dovesti do naglog pražnjenja u vidu varnice i time ugrožavanja opreme i bezbednosti.

E – apsorber energije u oblasti pete. Ovo svojstvo podrazumeva ublažavanje pritiska koje stopalo trpi u predelu pete usled dugotrajnog koračanja i stajanja.

 

WRU – vodoodbojno gornjište. Vodoodbojnost je svojstvo koje se odnosi na materijal od koga je proizvedeno gornjište, a to može biti prirodni materijal (različite vrste kože specijalno tretirane za vodoodbojnost) ili veštački (PVC, GoreTex, poliester i sl.). Ovo svojstvo cipela može se postići i ugradnjom različitih membrana koje sprečavaju prodiranje vode.
WRvodonepropusnost. Ovo svojstvo podrazumeva da je cipela u celosti vodonepropusna ( gornjište i đon) i uglavnom se odnosi na PVC i gumene čizme.

 

ZAŠTITNA OBUĆA

 

Zaštitna obuća se označava slovom S i, takođe, ima pet nivoa zaštite od S1 do S5. Ova obuća u svojim svojstvima podrazumeva svojstva radne obuće (A, E, WRU, WR) u skladu sa određenim nivoom zašttite, ali su tome pridodata specifična zaštitna svojstva kao što su zaštitna kapa, list i drugi koje ćemo objasniti u nastavku.

 

ZAŠTITNA KAPA – Nalazi se u gornjištu i namenjena je zaštiti prstiju i prednjeg dela stopala. Testira se po metodi EN 12568 i mora da izdrži udarac od 200 J i da bude otporna na savijanje sile 15 kN. Izrađuje se od čelika, aluminijuma ili različitih kompozitnih materijala.

 

Čelična kapa je prva uvedena u upotrebu u oblasti zaštitne obuće. Otpornost čelika na koroziju osigurava zaštitu i dugotrajnost. Kapa izrađena od čelika pruža mnogostruko veći stepen zaštite od onog propisanog standardima EN 12568 i EN ISO 20345
Aluminijumska kapa
ušla je u upotrebu kao alternativa čeličnoj kapi. Zbog specifčne gustine aluminijuma ova kapa je lakša u odnosu na čeličnu, a uz to je tanja od kompozitne kape, pa omogućava komfor pri nošenju.

Kompozitna kapa ima toplotnu i elektronsku nepropustljivost i otpornost na dejstvo magnetnog polja. Koristi se kada postoji zahtev da obuća bude Metal free, odnosno bez metalnih delova. Njena debljina je nešto veća od debljine čelične kape, ali je zbog svog sastava i gustine lakša od čelične kape.

 

P – LIST PROTIV PROBIJANJA – predstavlja međusloj u zaštitnoj obući S1P, S3, S5, O3 i O5 nivoa. Defnisan je standardima EN 12568 i EN ISO 20345. Uloga lista je da zaštiti stopalo pri gaženju u radnim uslovima gde postoji rizik da oštri predmeti na koje radnik staje probiju đon i povrede stopalo (ekseri, alati, staklo i sl). Izrađuje se od čelika i kompozitnih materijala.
Čelični list štiti stopalo od probijanja pri gaženju po rizičnom tlu, otporan je na koroziju i obezbeđuje dugotrajnost i visok nivo zaštite pri pravilnoj upotrebi.

Nemetalni (kompozitni) list je u upotrebu ušao kao alternativa čeličnom listu. Koristi se kada postoji potreba za odsustvom metala. On pruža jednaku zaštitu stopalu i uz to je nešto la

 

 

SVOJSTVA ĐONA

Najveći broj svojstava radnih i zaštitnih cipela odnosi se na đon. Đon može biti jednoslojni ili višeslojni. Materijali od kojih se proizvodi su poluretan (PU), termoplastični uretan (TPU), guma (R) ili nitrilna guma (N). kvalitetniji đonovi su svakako višeslojni, jer se na taj način postiže veća udobnost i otpornost na habanje. Đon zaštitnih i radnih cipela može imati i sledeća svojstva:

FO otpornost đona na ugljovodonike. Ugljovodonici su agresivne hemikalije (nafta, ulja) koje mogu oštetiti đon cipele, pa ova oznaka podrazumeva da se zaštitna cipela može koristiti u sredinama gde su ove hemikalije prisutne.

 

HROđon otporan na kontaktnu toplotu ( testirano 300 °C). U poslovima gde može doći do kontakta sa toplim podlogama (petrohemijska industrija, asfalteri, vatrogasci, livničari, zavarivači i sl.) zaštitna obuća mora pružati zaštitu od visokih temperatura. Ova oznaka podrazumeva da će đon izdržati kontakt sa temperaturom od 300 C u trajanju do 1 minuta.
HI – đon sa izolacijom od toplote (testirano na 150 °C). Zavisno od prisutnog rizika u radu, ovo može biti dovoljan nivo zaštite od toplote koji zaštitna cipela treba da pruži.

CI đon sa izolacijom od hladnoće (testirano na -17 °C). Za poslove koji se odvijaju u hladnim uslovima spoljnim ili unutrašnjim kao što su hladnjače, zaštitne cipele moraju imati ovo svojstvo.

Protivkliznost đona – SRC, SRB, SRA
SRA – protivkliznost đona na keramici
SRB – protivkliznost đona na čeliku na kojem je glikol
SRC – označava opšta svojstva protivkliznosti (SAR+SRB)

Ovo su osnovna obeležja radnih i zaštitnih cipela, ali pored njih postoje i još neka koja se mogu sresti u opisima zaštitne obuće, kao što je npr. metatarzalna zaštita -M ( zaštita prednjeg dela stopala od varnica i udara), kopča za brzo izuvanje, metal free (odsustvo metalnih delova), ESD, različite vrste postava i membrana koje štite od propuštanja vode, a istovremeno omogućavaju stopalu da diše i sl.
Za rad u kompanijama, pri izboru zaštitne obuće vodeći kriterijum je Akt o proceni rizika, gde je navedeno koja svojstva zaštitna obuća mora imati za određeno radno mesto. U skladu sa tim lice za bezbednost mora poznavati oznake na zaštitnoj obući, ali je svakako korisno da sa tim budu upoznati i sami radnici, jer su upravo oni ti kojima je zaštita namenjena.

Dodatni piktogrami zaštitna obuće i njihovo značenje:

Zimska postava

 

Paropropusna postava

 

Dodatna zaštita prednjeg dela cipele

 

Mogu se prati u veš mašini

 

Obuća bez metalnih delova

 

Obuća za rad u prehrambenoj industriji

Tagovi: 

lična zaštitna oprema 

radna oprema 

radne cipele 

zaštitna oprema 

zaštitne cipele 

[:sr]htz[:en]htz[:] 

Ostavite odgovor