Blog

5 najvažnijih kriterijuma za izbor snabdevača lične zaštitne opreme

Sanja Loncarevic  11/10/2021  3:03:03

Svi oni koji se bave bezbednošću i zdravljem na radu, kao i nabavkom lične zaštitne opreme, dobro znaju koliko je ta oblast rada kompleksna. Izbor lične zaštitne opreme za zaposlene u jednoj kompaniji, zavisi od više faktora, a o svima njima razmišlja lice za bezbednost ili menadžer nabavke.

Uz sve svakodnevne radne obaveze i izazove koje ove pozicije nose sa sobom, od izuzetnog je značaja imati pouzdanog snabdevača lične zaštitne opreme, koji će olakšati nabavku ovih sredstava i osigurati bezbednost njenih radnika. Koje su to karakteristike snabdevača zaštitne opreme koje garantuju uspešnu saradnju?

Albo lična zaštitna oprema
Albo

1. POUZDANOST

U današnjem vremenu hiperprodukcije u mnogim delatnostima, često je teško proveriti kvalitet i efikasnost određenih proizvoda pre same kupovine. Kod nabavke zaštitne opreme ovaj segment je još ozbiljniji, jer oprema treba da pruži adekvatnu zaštitu i to za često veći broj radnika. Zato svako sredstvo za ličnu zaštitu mora da poseduje odgovarajući set dokumenata koji garantuju njegovu bezbednost i namenu – sertifikat i deklaraciju o usaglašenosti.

Ova dokumentacija mora biti izdata od akreditovanih sertifikacionih tela, kako bi bila validna, a sve je to potrebno proveriti pre same nabavke zaštitne opreme. Kompanija Albo strogo vodi računa da je sva lična zaštitna oprema u našem asortimanu sertifikovana, čime naši kupci o tome ne moraju da brinu i uz svu kupljenu opremu od nas će dobiti na uvid prateću dokumentaciju.

2. ŠIRINA ASORTIMANA

Da bi se jedan radnik opremio za bezbedan rad, uglavnom je potrebno nabaviti nekoliko radnih i zaštitnih sredstava. Ponekad je potrebno nabaviti sredstva iz svake od kategorija lične zaštitne opreme, a to su: odeća, obuća, rukavice, zaštita disajnih organa, zaštita očiju i lica, zaštita glave, zaštita sluha, protivpadna oprema.

Uz ličnu zaštitu, postoji i posebna sfera bezbednosti i higijene radnog mesta, koja obuhvata saobraćajnu i bezbednosnu signalizaciju (ograde, čunjevi), profesionalna higijenska sredstva, papirna galanterija, prva pomoć i apoteke, protivpožarna oprema.

Širina asortimana dobavljača, koja omogućuje da se sva ova sredstava nabave na jednom mestu i u rasponu različitih cenovnih rangova, izuzetno olakšava sam proces nabavke. Albo asortiman čini preko 5.000 različitih artikala iz svih kategorija lične zaštitne opreme, uz kompletan asortiman sredstava za profesionalno održavanje higijene i bezbednosti radnog prostora.

Magacin
Magacin

3. DOSTUPNOST LAGERA

Potreba za ličnom zaštitnom opremom često je hitna i zahteva brzu isporuku. U takvim situacijama velik i stabilan lager izuzetno je važan, kao i skladišni kapaciteti. Ovo kupcima pruža sigurnost stalne dostupnosti proizvoda. Takođe, važno je da se poslovanje u magacinu sprovodi u skladu sa sistemom za nadzor, kvantitativnu i kvalitativnu kontrolu i procedurama opisanim u SRPS ISO 9001, koje garantuju sigurnu i bezbednu isporuku. Naš magacin čini preko 6.000 m2 magacinskog prostora i ukupno 10.000 paletnih mesta, a više od 40 magacionera zaduženo je za efikasnu i brzu uslugu naših klijenata.

4. SAVREMEN SISTEM DISTRIBUCIJE

Kako bi se kupcima obezbedio konstantan uvid u stanje i mogućnosti poručivanja robe poželjno je da dobavljač ima implementiran poslovni B2B portal za poručivanje robe. Ovim se osigurava brz i jednostavan protok informacija i robe, a poručivanje je brzo i jednostavno, bez suvišne papirologije.

Albo je prateći svetske trendove u svoje poslovanje uveo B2B portal za poručivanje robe, zahvaljujući kojem ona stiže do kupaca u najkraćem roku. Pored toga, razvijena mreža odgovornih i uspešnih distributera i razrađen sistem logistike obezbeđuju našu prisutnost u svim mestima Srbije, kao i u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Severnoj Makedoniji, Sloveniji i Hrvatskoj.

5. VREDNOSTI

Izbor dobavljača sa kojim ćete sarađivati važna je odluka, koja može imati uticaj na vašu kompaniju duži niz godina. Ovo posebno dolazi do izražaja kada su u pitanju snabdevači zaštitnom opremom koja treba da štiti zdravlje radnika. Zato je važno, kao saradnika i partnera za bezbednost, izabrati kompaniju koja deli ljudske i profesionalne vrednosti slične vašima. Implementacija standarda upravljanja SRPS EN ISO 9001, SRPS EN ISO 14001 i SRPS OHSAS 45001 svedoči o društvenoj, ekološkoj i finansijskoj odgovornosti kompanije.

Pored ovih standarda, koji garantuju odgovorno i pouzdano poslovanje, u Albu nam je izuzetno važno ulaganje u naše zaposlene. Kako bi svoj posao obavljali na najbolji mogući način i pomogli našim kupcima u izboru zaštitne opreme, redovno održavamo edukacije na kojima naše kolege stiču aktuelna znanja iz oblasti zaštite na radu. Rado se odazivamo i učešću na seminarima, sajmovima i edukacijama, na kojima imamo priliku da podignemo svest o značaju korišćenja lične zaštitne opreme i približimo se nivou zemalja EU u pogledu ulaganja u bezbednost radnika.

Lična zaštitna oprema

 

 

Ostavite odgovor