Novosti

ALBO na savetovanju o industrijskom otpadu u Subotici

Sanja Loncarevic  12/06/2018  1:15:22

ALBO d.o.o. učestvovao je na  4. savetovanju ,,Opasan industrijski otpad, tretman industrijskih otpadnih voda i komunalni otpad“ i 5. savetovanju „Farmaceutski i medicinski otpad“, koje je održano u Subotici krajem maja 2018. Organizator savetovanja je Udruženje Klastera za zaštitu životne sredine i održivi razvoj a ceo događaj organizovan je uz podršku Ministarstva zaštite životne sredine Republike Srbije, Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine APV.

Upravljanje opasnim industrijskim otpadom i industrijskim otpadnim vodama smatra se jednim od najvećih ekoloških problema Republike Srbije. Velike količine kancerogenog i toksičnog otpada iz industrijskih postrojenja dovode do ozbiljnih ekoloških incidenata usled neadekvatnog i nelegalnog zbrinjavanja. Ovaj naučno-stručni skup ima za cilj da doprinese podizanju ekološke svesti o bezbednom upravljanju opasnim otpadom i otpadnim vodama.

Kompanija ALBO d.o.o, kao jedan od lidera na polju lične zaštitne opreme, u asortimanu ima vrlo širok raspon proizvoda koji se koriste prilikom rešavanja problema izliva i u kontroli zagađenja i koje je neophodno koristiti prilikom rukovanja opasnim materijama i prilikom sanacije izliva hemikalija ili ulja, nafte kao i naftnih derivata. Ovom prilikom učesnicima skupa predstavili smo neke od tih proizvoda i razmenili iskustva u vezi njihove primene na terenu.