Browse products in production group:
Browse products in production group:

Duiker Bum kapa

This product is currently out of stock and unavailable.

SKU: ZG-5600 Category:

Zaštitna industrijska kapa sportskog dizajna koja pruža odličnu zaštitu od manjih rizika (gde nije potreban šlem). Školjka je proizvedena od ABS-a, a sama kapa od pamuka. Prilagođavanje obima podesivim trakama. Poseduje otvore za ventilaciju. Koristi se na radnim mestima gde postoji mali stepen opasnosti od udarca u glavu, a gde nije potrebno nositi šlem - kao što su automehaničarske radionice, laka industrija, skladišta, magacini, i sl. EN 812