Browse products in production group:
Browse products in production group:

V 452

This product is currently out of stock and unavailable.

SKU: ODS-452 Category:

Kačket za livničare, sa zaštitom vrata. Nosi se preko šlema. Aramid, 460 g/m2. Pruža zaštitu od visokih temperatura, prskanja topljenog metala, kao i od izloženosti otvorenoj vatri. Koristi se u livnicama, crnoj i obojenoj metalurgiji, petrohemijskoj i industriji stakla.

Ne postoje dodatne informacije.