Blog

Kako rad sa hemikalijama učiniti bezbednim

Sanja Loncarevic  04/06/2020  1:54:43

Rad u laboratoriji i kontakt sa hemikalijama može biti opasan po zdravlje radnika, pa čak i opasan po život. Zato je adekvatna zaštita na radu najvažnija u svakom okruženju koje podrazumeva kontakt sa štetnim hemikalijama. Da bi se bezbednost na radnom mestu održala na visokom nivou, neophodno je pridržavanje niza sigurnosnih postupaka, koji će hemikalije zadržati na svom mestu, a radnike zdravima.

  •  PRIDRŽAVANJE UPUTSTAVA ZA UPOTREBU

Iako niko ne voli komplikovane protokole, pridržavanje mera opreza i uputstava za upotrebu jedan je od najvažnijih segmenata bezbednosti na radnom mestu. Ovo je posebno značajno kada je u pitanju rad sa opasnim hemikalijama.
Uvek pročitajte uputstva koja dolaze sa novom hemikalijom, kako biste dobili jasan uvid u to sa čime ćete raditi i koje rizike nova hemikalija nosi. Veliki broj nezgoda se dešava jer osoblje laboratorije ne pročita uputstva koja dolaze sa hemikalijama. Ovo se može preduprediti sa malo vremena izdvojenog za čitanje, a u njemu je uz uputstvo za upotrebu često navedeno i koja je to obavezna lična zaštitna oprema za rad sa hemikalijama.

  •  NOSITE LIČNU ZAŠTITNU OPREMU

Pre nego dođete u kontakt sa bilo kojim hemijskim agensom, morate obezbediti odgovarajuću ličnu zaštitnu opremu. Ukoliko ste upoznati sa hemikalijom o kojoj je reč, znaćete tačno koja oprema vam je potrebna da biste se zaštitili. Ako je hemikalija nova, čitanje uputstva će vam dati odgovore u vezi sa neophodnom ličnom zaštitnom opremom.

Radnici u laboratorijama često zanemare sigurnosnu opremu, pretpostavljajući da određena hemikalija nije previše opasna. Međutim, postoje zaštitna sredstva koja je neophodno koristiti pri rukovanju većinom hemikalija. Zaštitne naočare su apsolutno neophodne, posebno za rad sa zapaljivim sredstvima poput kiselina i baza. Pored naočara, radnici u laboratorijama kao zaštitu očiju i lica često koriste i zaštitne vizire.

Prosipanja i prskanja hemikalija nisu ni malo retka pojava u laboratorijskim i industrijskim uslovima, pa je takođe važno uvek nositi zaštitno odelo – hemijski otporni kombinezon. Ovaj kombinezon sprečiće izlaganje kože hemijskom izlivanju.

Ruke su najizloženije u svakom, pa i u laboratorijskom radu. Zato su nitrilne hemijske rukavice, takođe, obavezna oprema za rad sa hemikalijama.

Zaštita disajnih organa zahteva posebnu pažnju. Oštećenja ovih organa nastaju postepeno, ali predstavljaju najčešći vid oboljenja koji nastaje kao posledica neadekvatne zaštite na radu. Ukoliko hemikalije sa kojima se radi isparavaju, potrebno je nositi zaštitne pune ili polumaske sa zamenjivim filterima.

  • ODRŽAVAJTE HIGIJENU RADNOG MESTA

Ukoliko je radni prostor čist i higijena radnog prostora na visokom nivou, on je time i dobrim delom bezbedan. Ovo je posebno važno za pod u laboratorijama. Pod koji nije očišćen adekvatno, može dovesti do klizanja, pada i prosipanja hemikalija. Laboratorije ne bi trebale biti prenatrpane stvarima, jer to dodatno povećava rizik od povrede na radu.

  • BRZO REAGUJTE

Čak i kada se preduzmu sve mere predostrožnosti i primeni sva potrebna lična zaštitna oprema, još uvek može doći do izlaganja hemikalijama. Za pravilno postupanje u takvim situacije zaposleni moraju biti dobro obučeni.

Ukoliko dođe do prosipanja hemikalije u blizini zaposlenih, prvi najvažniji korak je da oni što brže dođu do sigurnosnog tuša. Čišćenje hemijskog izlivanja je drugi korak. Za ovo se koriste kompleti za izlivanje u hitnim slučajevima, koji će pokupiti većinu prosutih hemikalija.

  • PRAVILNO OZNAČAVANJE

Jedna od čestih grešaka koje koju prave zaposleni u laboratorijama jeste odlaganje označavanja na pakovanjima hemikalija. Ovo je veoma važno kod transportovanja hemikalija, tokom kojeg postoji velik rizik od njihovog prosipanja. Pošiljke sa hemikalijama moraju sadržati odgovarajuće nalepnice sa porukom ili simbolom, koji će drugim osobama dati do znanja šta se u njima nalazi i kako moraju postupati.

ZAKLJUČAK

Rad sa opasnim hemikalijama je opasan, ali neophodan i važan posao. Da bi se izbegle situacije u kojima će zaposleni biti izloženi povredama i oboljenjima, važno je osigurati bezbedne uslove za rad. Takođe, uz sve mere opreza i upotrebu lične zaštitne opreme, važno je da zaposleni budu obučeni o postupanju u slučaju izliva hemikalija i što bržem saniranju nastalih posledica.

Tagovi: 

albo 

lična zaštitna oprema 

zaštita od hemikalija 

zaštitna odela 

zaštitne maske 

zaštitne naočare i viziri 

zaštitne rukavice 

Ostavite odgovor