AE 320 PRIVREMENA LINIJA ŽIVOTA

Ovaj proizvod trenutno nije na stanju i nije dostupan.

Privremena horizontalna linija života. Pogodna za primenu do 3 korisnika. Kači se za strukturalne tačke kačenja putem AT 150 ili AZ 700 / AZ 900 (minimalna sila sa obe strane - 24 kN za jednog, 27 kN za 2 ili 29 kN za 3 korisnika). Na krajevima su dva AZ 060 karabinera. Trake su od poliestera, a zatezač (podešavanje dužine) od galvanizovanog čelika. Može se koristiti u potencijalno eksplozivnim sredinama. Dostupno u dužini od 10 i 20 m. Na AE 320 je moguć istovremeni rad tri korisnika (koji se za istu konektuju karabinerima, šok apsorberima, užadima, naravno noseći opasač), a u slučaju pada jednog od njih, sistem se malo isteže (gubi na visini svega 60-70cm ukoliko je razvučen na 5m, ali i do gotovo 3m ukoliko je razvučen na maksimalnih 20m). EN 795 tip B

Ne postoje dodatne informacije.