CLIMAX A2B2E2K2 DIN filter

Ovaj proizvod trenutno nije na stanju i nije dostupan.

Filteri iz serije 725 je projektovani su za instaliranje na sve sertifikovane maske koje poseduju adapter standardizovan u skladu sa standardom EN 148-1. Filter 725 je projektovan za ulazak u zagađenu sredinu u kojoj je sadržaj kiseonika veći od 19,5%. Filter ne obezbeđuje vazduh za disanje, već umesto toga prečišćava postojeći vazduh prilikom njegovog prolaska kroz filter. Od najvećeg je značaja da se pre upotrebe ustanove sledeće informacije: • Priroda supstance (ili supstanci) koje mogu biti prisutne u radnoj sredini. • Maksimalna koncentracija toksičnih supstanci koje mogu biti prisutne u radnoj sredini. • Da li u radnoj sredini ima dovoljno kiseonika. • Granična dozvoljena vrednost (TLV) svake identifikovane supstance. • Trajanje vremenskog perioda tokom kojeg će biti potrebno korišćenje kompleta maske i filtera. Filter 725 se prodaje kao rezervni deo za sve maske koje poseduju standardizovani navoj EN 148-1. Kombinovani filter CLIMAX 725 A2B2E2K2 dizajniran je da zaštiti korisnika od gasova i para kao što su: organske pare, rastvarači, boje, neorganske pare, hlor, kiseli gasovi, sumpor dioksid, amonijak i derivati amonijaka. Takođe, filter nudi maksimalnu efikasnost filtriranja. Udobnost nosioca uzeta je u obzir pri dizajnu filtera kako bi se obezbedilo lako disanje. Filter se može postaviti na bilo koje lice. Tipovi gasnih filtera: Tip A smeđa boja - Organska isparenja, rastvarači sa tačkom ključanja koja iznosi > 65°C Tip B siva boja - Neorganski gasovi i isparenja Tip E žuta boja - Sumpor dioksid i drugi neorganski gasovi i isparenja Tip K zelena boja - Amonijak i njegovi derivati Čestični filteri se klasifikuju u tri klase, u skladu sa efikasnošću njihovog filtriranja: P1, P2 i P3. P1 - Niska efikasnost - Zadržavanje u iznosu od 80% P2 - Srednja efikasnost - Zadržavanje u iznosu od 94% P3 - Visoka efikasnost - Zadržavanje u iznosu od 99,95% Ovaj proizvod je projektovan u skladu sa Uredbom (EU) 2016/425 i harmonizovanim standardima EN 14387:2004+A1:2008 – EN 143:2000/A1:2006.

Ne postoje dodatne informacije.