ORMARIĆ ZA PRUŽANJE PRVE POMOĆI TIP TS4

Ovaj proizvod trenutno nije na stanju i nije dostupan.

Šifra proizvoda: AP-004 Kategorija:

Zidna apoteka obavezna je za sve ustanove masovnijeg okupljanja ljudi, kao što su bolnice, škole, banke, hoteli, zgrade javnih institucija i sl.Ove ustanove moraju posedovati obe apoteke - i TS1 (u prostorijama gde borave zaposleni) i TS4 (u prostorijama gde se kreću posetioci). Obavezno posedovanje ove zidne apoteke regulisano je Uredbom o obaveznim sredstvima i opremi za ličnu, uzajamnu i kolektivnu zaštitu od elementarnih nepogoda i drugih nesreća. Sadržaj punjenja apoteka prve pomoći tip TS4: • Kaliko zavoj 10 cm x 5 m (5 kom) • Kaliko zavoj 6 cm x 5 m (5 kom) • Kaliko zavoj 5 cm x 5 m (5 kom) • Kaliko zavoj 2,5 cm x 5 m (5 kom) • Individualni prvi zavoj sa jednim jastučetom 12 cm x 10 cm (2 kom) • Sterilna gaza po 1 m – pojedinačno pakovanje 80 cm x 100 cm (2 kom) • Sterilna gaza po 1/2 m – pojedinačno pakovanje 80 cm x 50 cm (2 kom) • Sterilna gaza po 1/4 m – pojedinačno pakovanje 80 cm x 25 cm (3 kom) • Vazelinska gaza 10 cm x 10 cm (2 kom) • Trougla marama 100 x 100 x 140 cm gustine 20 x 19 (5 kom) • Sanitarska vata 100 gr (1 kom) • Lepljivi flaster na koturu 2,5 cm x 5 cm (3 kom) • Adhezivni zavojni materijal 10 cm x 4 cm (5 kom) • Rukavice za jednokratnu upotrebu, par (10 kom) • Sigurnosna igla (10 kom) • Makaze sa zaobljenim vrhom (1 kom) • Termo-izolaciona folija (3 kom) • Maska za davanje veštačkog disanja za jednokratnu upotrebu (5 kom) • Specifikacija materijala (1 kom)

Ne postoje dodatne informacije.