Blog

STANDARDI – garancija kvaliteta

Sanja Loncarevic  19/09/2018  10:12:20

Ako čitate ove redove na našem sajtu velika je verovatnoća da ste upoznati sa pojmom standarda koji nose oznake EN, ISO i SRPS. Mnogi, međutim, nisu ulazili u značaj i pojam standardizacije i često prvo pomisle na nešto striktno, unificirano i nekreativno.
Standardi su deo naše svakodnevnice, a da toga često nismo ni svesni. Ljudima se često dešava da imaju poteškoće pri kupovini odeće, jer oznake veličine nisu usaglašene, da pri plaćanju čekaju jer je bar kod loše odštampan, da je kupe proizvod nižeg kvaliteta u odnosu na očekivani ili uređaj koji nije kompatibilan sa ostatkom tehničke opreme i sl.
Uprkos svemu navedenom, često postoji otpor prema pojmu standardizacije, jer se on doživljava kao unificiranje organizacije i izlaganje dodatnim troškovima. Istina je zapravo sasvim drugačija. Standard nam pruža mogućnost da što pre i što lakše dođemo do željenog rezultata u poslovanju.

Šta su standardi i čemu oni služe?

Standard je dokument koji sadrži zahteve i smernice koji se odnose na konkretno okruženje koje je predmet standardizacije. Standardizacija je postupak ili proces primene standarda kako bi se izradio, uredio ili poboljšao neki proizvod ili proces rada, sa krajnjim ciljem da se eliminišu problemi i maksimizuje efektivnost i efikasnost u radu. Standarde srećemo najčešće kao sledeće oznake:
CE – usaglašenost sa Evropskom direktivom (skraćeno od”European Conformity”) koja garantuje usklađenost sa zdravstvenim, bezbednosnim i ekološkim standardima.
ISO – oznaka za međunarodni standard (International Sertification Organization)
EN – oznaka za evropski standard (European Norm)
SRPS – oznaka za srpski standard (ovaj prefiks dobijaju ISO i EN standardi kada ih Institut za standardizaciju Srbije usvoji)

Standardi se najopštije mogu podeliti u dve grupe: standarde koji se odnose na proizvode (usluge) i standarde koji se odnose na funkcionisanje organizacija.
1. Standardi koji se odnose na proizvode (usluge) podrazumevaju set smernica i uputstava o tome kako treba da izgleda proces izrade proizvoda (pružanja usluge), kako bi taj proizvod zadovoljio očekivani kvalitet. Da li je proizvod usaglašen sa standardom na kraju procenjuje ovlašćena laboratorija, koje izdaje i sertifikat o usaglašenosti.
2. Standardi koji se odnose na organizacije su set uputstava kojima se sistematizuje rad u određenom sistemu. Najpoznatiji iz ove grupe jeste standard ISO 9001 – standard sistema menadžmenta kvalitetom. Ovaj standard uveli su čak i veliki sportski klubovi, a široku primenu našao je u svim vrstama organizacija – obrazovne ustanove, državna uprava, mikro i makro kompanije.
Smisao standardizacije je, pre svega, olakšavanje procesa rada i poboljšavanje kvaliteta finalnog proizvoda. Pravilnom primenom standarda rad se ubrzava, eventualne poteškoće lakše rešavaju, improvizacija svodi na najniži nivo. Standardi služe i tome da se u okviru kompanije ne mora svakom novom (ili starom) zaposlenom pojedinačno objašnjavati kako nešto treba da uradi. Umesto toga dovoljno je da mu prosledimo dokument sa uputstvima kako se to radi.
Najpoznatiji standardi u ovoj oblasti su:
ISO 9001 – standardi sistema menadžmenta kvaliteta
ISO 14001 – sistеmi mеnаdžmеntа zаštitоm živоtnе srеdinе
OHSAS 18001 – sistеm mеnаdžmеntа zаštitоm zdrаvlја i bеzbеdnоsti nа rаdu
HACCP: sistеm аnаlizе rizikа i uprаvlјаnjе prоcеsimа u kritičnim kоntrоlnim tаčkаmа
ISО 27000: sistеmi mеnаdžmеntа sigurnоšću infоrmаciја
ISО 31000: prоcеs uprаvlјаnjа rizicimа

Da li su standardi zaista potrebni?

Odgovor je jasan – DA. Ali ono što je važno znati jeste da standardi NISU OBAVEZNI. Ova karakteristika ih razlikuje od normi ili propisa. Dakle, ko želi da posluje na način koji će osigurati proizvod ili uslugu adekvatnog kvaliteta za krajnjeg korisnika, svkako će uvesti odgovarajući standard. Još jedna predrasuda je da uvođenje standarda oduzima autonomiju organizaciji i da je na neki način unificira. Standard zapravo pruža smernice i alate, a tehnička realizacija je uvek u rukama organizacije. Na primer, standard ISO 9001 upravo podstiče posebnosti organizacije kao što su organizaciona struktura kompanije, resurse kojima raspolaže, tržište na kome posluje.

ALBO i standardi


Kompanija Albo d.o.o. je u svoje poslovanje implementirala sledeće standarde:
• ISO 9001:2008
• ISO 14001
• OHSAS 18001:2008.
Pored toga što poslujemo u skladu sa najvišim svetskim standardima, svojim kupcima nudimo proizvode koji su sertifikovani u skladu sa najvišim svetskim, evropskim i srpskim standardima.
U skladu sa tim, prateći zahteve savremenog tržišta, Albo je uveo i poslovni B2B portal za poručivanje robe. Na ovaj način kupcima smo omogućili trenutni uvidu stanje robe, brzo i jednostavno poručivanje, bez papirologije, čekanja i odlaganja.

Mislija kompanije Albo jeste podizanje svesti o značaju lične zaštitne opreme i, na osnovu toga, stvaranje bezbednog radnog okruženja, kao i zdravih i zadovoljnih radnika. Naša misija je ono što vidimo kao suštinu poslovanja, ali za svaku suštinu potrebna je i forma koja omogućava njenu realizaciju. Upravo su standardi naši saveznici, koji nam svakodnevno pomažu da našu misiju uspešno ostvarujemo.

Tagovi: 

kvalitet 

standardi 

standardizacija 

Ostavite odgovor