Blog

Svetski dan bezbednosti i zdravlja na radu

Sanja Loncarevic  28/04/2021  3:36:44

Danas je svetski dan bezbednosti i zdravlja na radu.

Kao i prošle godine, ovaj dan je u znaku pandemije virusa Covid-19, a akcenat se stavlja na zaštitu od širenja virusa na radnom mestu.

Međutim, važno je ne izgubiti iz vida značaj zaštite i od drugih rizika, jer iako je svet usporio svoj tempo, rad nije stao. Na važnost podizanja svesti o značaju zaštite na radu podsećaju nas statistike koje svake godine objavljuje Međunarodna organizacija rada:

  • 6300 ljudi svakog dana izgubi život usled povreda na radu ili bolesti povezanih sa radom
  • to čini 2 300 000 smrtnih slučajeva godišnje
  • 317 000 0000 povreda na poslu desi se svake godine
  • mnoge od ovih povreda rezultiraju produženim izostancima sa radnog mesta

Zbog ovih svakodnevnih nedaća ljudi trpe veliku štetu, a ekonomski teret loših praksi zaštite na radu procenjuje se na 4% globalnog bruto domaćeg proizvoda svake godine.

Brinimo o bezbednosti i zdravlju na radu, bilo da smo radnik ili poslodavac. Adekvatna zaštitna oprema može nam sačuvati život i zdravlje, a to je ono u vezi sa čim se svi slažemo – najveća vrednost.

Ostavite odgovor