AXP3 bajonet filter za 3M punu masku

Ovaj proizvod trenutno nije na stanju i nije dostupan.

Šifra proizvoda: 3M-6098 Kategorija:

3M™ filter 6098, AXP3 za gas i isparenja može da se koristi na mestima gde je potrebna zaštita od organskih jedinjenja sa niskom tačkom ključanja (<65 stepeni) i čestica. Koristi se samo sa 3M punim maskama. 3M filter 6098 može da se koristi u industrijama gde su radnici izloženi organskim isparenjima kao što su metanol, aceton, akrolein. Isporučuje se sa P3 integrisanim filterom za čestice i pruža zaštitu od svih česica uključujući i visokotoksične materijale.

Ne postoje dodatne informacije.