Blog

28 апр

Predvidite, sagledajte i predupredite Svetski dan bezbednosti i zdravlja na radu obeležava se svake godine 28. aprila sa ciljem podizanja svesti ljudi o važnosti preduzimanja potrebnih mera radi sprečavanja povreda na radu i omogućavanja korisnicima zdravije i bezbednije uslove na radnom mestu. Kampanja deluje sa ciljem da usmeri međunarodnu pažnju na veličinu problema i na […]

24 мар

Pesticidi su supstance hemijskog ili biološkog porekla namenjene suzbijanju korova, štetnih insekata i štetočina u poljoprivredi, a njihovom neadekvatnom pripremom i primenom može doći do trajnih neželjenih posledica po zdravlje čoveka i njegove okoline i potrebno je znati kako se njima pravilno rukuje. Kao naš najveći organ, koža ima barijernu funkciju i štiti organizam od […]

23 феб

EXENA je italijanska kompanija koja se bavi proizvodnjom radne i zaštitne obuće osnovana 1998. godine zajedničkim delovanjem četiri preduzetnika iz oblasti zaštite na radu koji su ukrstili estetsku viziju i bezbednost u uslužni proizvod. Exena je danas svetski brend za proizvodnju radne i zaštitne obuće koju karakteriše spoj visokog kvaliteta proizvoda i inovativnosti uz razvijenu […]

9 феб

Prilikom odabira radne ili zaštitne obuće za radno okruženje u kojem postoji izloženost riziku od proklizavanja radnika važno je dodatno obratiti pažnju na standard protivkliznosti radi otklanjanja potencijalne mogućnosti povrede na radu. Pridržavanjem pravila i propisa minimiziraju se rizici od pada i povreda. U okviru hemijske, naftne, građevinske i prehrambene industrije povećana je izloženost radnika […]

26 јан

Na tržištu postoji veliki broj različitih proizvoda za zaštitu disajnih organa, a prilikom odabira važno je znati kako se prepoznaje odgovarajući proizvod za respiratornu zaštitu. Određene profesije i radna mesta podrazumevaju respiratornu zaštitu kao deo obavezne lične zaštitne opreme, a kao takva treba da bude testirana i sertifikovana prema relevantnim propisima i standardima. Britanska kompanija […]

22 дец

Čišćenje i održavanje zaštitnog šlema na ispravan način produžiće životni vek lične zaštitne opreme, kao i osigurati potpunu zaštitu korisnika. Osim toga, održavanje šlema čistim omogućiće da se lakše uoče potencijalna oštećenja prilikom provere. Neke delove je moguće zameniti u cilju održavanja higijene, ujedno i kako bi oprema duže trajala. Kako čistiti industrijski zaštitni šlem? […]

9 дец

Tokom obavljanja radnih zadataka, potrebno je nositi adekvatnu opremu za zaštitu glave. Odabir odgovarajućeg tipa šlema je od velikog značaja za zaštitu od različitih vrsta rizika, a kada je reč o standardima koje treba da ispunjavaju, EN 397 i EN 12492 su standardi sa širokom primenom. Treba imati u vidu da između ova dva standarda […]

1 дец

Kada se na putu ka osiguravanju bezbednosti radnika ukrste slične ideje i vrednosti, proizvodi čija je trajnost u vremenu zagarantovana postaju sinonim za kvalitet. Na tom putu, kompanije Albo i Panda Safety koračaju zajedno već punih 20 godina. Saradnja poput ove ima specifičnu težinu jer je vođena težnjom ka očuvanju zdravlja i bezbednosti radnika, naročito […]

24 нов

Bezbedan rad na otvorenom, kao i bezbednost u saobraćaju, podrazumevaju upotrebu opreme za obeležavanje, ograđivanje i povećavanje vidljivosti određenih radnih i industrijskih celina. Barijere i ograde mogu se postaviti u spoljašnjem ili unutrašnjem prostoru, tako da budu u nizu ili drugim formacijama (kada treba ograditi i zaštititi određeni deo na podlozi, recimo pri radovima na […]