Blog

Zaštita disajnih organa u industriji: FFP respiratori kao ključni elementi bezbednosti

Marina Bilinac  07/06/2024  3:11:51

U industrijskim procesima oslobađaju se materije veoma štetne po ljudsko zdravlje. Bolesti prouzrokovane udisanjem otrovnih materija nastaju postepeno, njihovi uzročnici su uglavnom nevidljivi golim okom, a posledice trajne i neretko fatalne. Zato je važno odabrati adekvatna sredstva zaštite respiratornih organa, u industriji to su najčešće maske FFP nivoa zaštite – industrijski respiratori.

Sredstva za zaštitu disajnih organa, kao i lična zaštitna oprema u celosti, ne smeju biti prvo ili jedino rešenje za kontrolu izloženosti radnika štetnim materijama. Ona predstavljaju dopunu i finalno rešenje svih bezbednosnih mera koje inženjeri bezbednosti na radu preuzimaju u svrhu eliminisanja potrebe za boravkom radnika u zoni opasnosti. Svi rizici po zdravlje i bezbednost radnika, uključujući i respiratorne, zajedno sa načinima zaštite od njihovog uticaja, opisani su u krovnom bezbednosnom dokumentu – Aktu o proceni rizika.

Rizici po ljudsko zdravlje

Profesionalna respiratorna oboljenja nastaju usled učestale ili dugotrajne izloženosti štetnim supstancama u vazduhu. Ponekad je dovoljno i jedno izlaganje izuzetno toksičnim isparenjima da dođe do oštećenja pluća ili trovanja.

Prema nekim istraživanjima, smrtnost od plućnih bolesti čini 70% ukupne smrtnosti od profesionalnih bolesti. Najčešća profesionalna respiratorna oboljenja su astma, hronična opstruktivna bolest pluća, karcinom pluća, pneumokonioza, silikoza, azbestoza, alergijski bronhioalveolitis.

Štetne materije koje se oslobađaju u industrijskim procesima mogu biti u različitom obliku, kao gas, para, magla, dim, prašina. Sve one u vazduhu daju smešu čestica koja se naziva aerosoli.

Čestice aerosola mogu biti različite veličine od nekoliko nm do nekoliko desetina μm u prečniku. Veličina čestica je jedan od najvažnijih parametara koji utiče na njihov efekat na ljudsko zdravlje i mogućnost taloženja u respiratornom sistemu.

Hirurške ili FFP maske?

Hirurške maske su primarno namenjene zaštiti okoline od korisnika koji ih nosi. Kada su u pitanju čestična zagađenja vazduha u industrijskim uslovima, hirurške maske ne pružaju potrebnu zaštitu zato što materijal od kog su proizvedene ne može da filtrira zagađen vazduh. Tome u prilog ide i činjenica da hirurške maske spadaju u ličnu zaštitnu opremu I kategorije, dok FFP maske spadaju u ličnu zaštitnu opremu III kategorije.

Osim toga, ivice hirurških maski ne stvaraju potpunu zaptivenost čime bi se sprečilo propuštanje čestica ka unutra. Dakle, ako nema čvrstog prianjanja respiratora na lice nosioca, kontaminirani vazduh će proći kroz svaku prazninu, odnosno kroz svaki prostor koji nije nalegao na lice.

Zaključak je jasan – za zaštitu od čestica koje se oslobađaju u industrijskim procesima osnovni nivo respiratorne zaštite predstavljaju FFP maske.

Respiratori se mogu sastojati od 3 do 5 slojeva filtracionog materijala. Na poprečnom preseku prikazano je od čega se sastoji jedan industrijski respirator.

Vrste respiratora

Osnovna podela jednokratnih respiratora jeste prema nivou zaštite, odnosno nivou filtracije čestica iz vazduha. MDK – maksimalna dozvoljena količina štetnih materija u radnoj sredini su koncentracije i doze kojima po dosadašnjim saznanjima, radnici na radnom mestu mogu biti izloženi 8 časova dnevno, 5 dana nedeljno, tokom radnog veka, a da im zdravlje ne bude ugroženo. Numerički iskazana vrednost MDK je obično dva do tri puta manja od koncentracija i doze koja izazivaja hronično oboljenje.

Tipovi maske FFP (eng. Face Filtering Piece):

FFP1 – Koncentracija čestica ne prelazi 4xMDK

Ove maske filtriraju nizak nivo fine netoksične i nefibrogene prašine, ulja ili isparenja na bazi vode koja su tipična za ručno brušenje, bušenje i sečenje. FFP1 maske filtriraju najmanje 80% čestica dimenzija do 0,6 µm, dok ukupno propuštanje može da bude najviše 25%. FFP1 maske se često koriste u građevinskoj ili prehrambenoj industriji, u kojima se ne očekuju otrovne ili fibrogene vrste prašine i aerosola.

FFP2 – Koncentracija čestica ne prelazi 10xMDK

Ove maske filtriraju srednji nivo fine prašine i ulja ili isparenja na bazi vode koja su tipična za malterisanje, nanošenje cementa, brušenje i prašine od obrade drveta. FFP2 maske štite od dima, aerosola i štetnih čestica koje mogu biti i fibrogene što znači da iritiraju respiratorni sistem u kratkom periodu i mogu dovesti do smanjenja elastičnosti plućnog tkiva u dugom periodu. FFP2 maske filtriraju najmanje 94% čestica dimenzija do 0,6 µm, dok ukupno propuštanje može da bude najviše 11%. Često se koriste u metaloprerađivačkoj industriji i rudarstvu gde su radnici izloženi dimu, smogu, štetnim aerosolima.

FFP3 – Koncentracija čestica ne prelazi 30xMDK

Ove maske filtriraju visok nivo fine prašine i ulja ili isparenja na bazi vode koja su tipična za rukovanje opasnim prahom u farmaceutskoj industriji ili u radu sa biloškim agensima i vlaknima. FFP3 maske pružaju maksimalnu zaštitu od zagađenja vazduha. One štite od otrovnih i štetnih vrsta prašine, dima i aerosola. Takođe štite i od kancerogenih supstanci, radioaktivnih supstanci i patogena poput virusa, bakterija i gljivičnih spora. Filtriraju najmanje 99% čestica veličine od 0,6 µm, dok ukupno propuštanje može da bude najviše 5%. FFP3 maske se često koriste u hemijskoj industriji.

Osim prema nivou zaštite, respiratori se razlikuju i po još nekim svojstvima koja mogu imati.

Prema obliku respiratori mogu biti:

• Okrugli (loptasti)

• Horizontalno sklopivi

• Vertikalno sklopivi

Oblik jednokratne zaštitne maske ne utiče na stepen zaštite već samo na komfor korisnika, preferiranje jednog od oblika je sasvim individualna stvar.

Respiratori sa aktivnim ugljem poseduju svojstvo da neutrališu neprijatne mirise i koriste se u procesima zavarivanja, odlaganja otpada, radu sa organskim isparenjima i gde god uz samo zagađenje vazduha postoji i prisustvo neprijatnih mirisa.

Respiratori mogu biti sa i bez izduvnog ventila koji ima svojstvo da smanjuje nakupljanje vlage i toplote unutar maske, čime rad čini lakšim, pogotovo u toplim i vlažnim okruženjima. Izduvni ventil smanjuje otpor pri disanju, olakšava disanje i time olakšava dugotrajan i fizički naporan rad. Ventil ne utiče na stepen zaštite već samo na komfor.

Prema dužini perioda upotrebe respiratori mogu biti jednokratni i višekratni. Jednokratni respiratori koji su predviđeni za upotrebu u toku jedne radne smene od strane jedne osobe, imaju oznaku „NR“ (non reusable). Kada je visoka koncentracija čestica u vazduhu, može biti potrebna upotreba i više maski u toku jedne smene, jer se filtracioni materijal brzo zasiti česticama i otežava disanje korisnika.

Višekratni respiratori sa oznakom „R“ (reusable) se nakon čišćenja posebno predviđenim sredstvima mogu ponovo koristiti ili koristiti u drugoj smeni.

N95 respiratori – Put od modne do teške industrije

Američki standard N95 identičan je evropskom nivou zaštite FFP2 i ima zanimljivu istoriju.

Prvi jednokratni respiratori N95 je razvijen od strane kompanije 3M i odobren 1972. godine, a na bazi istraživanja primene melt-blown polipropilena od strane dizajnerke Sare Turnbul tokom šezdesetih godina 20. veka. Materijal se prethodno upotrebljavao za pravljenje ukrasnih traka, mašni, naramenica, grudnjaka i kompanija je tehnologiju razvila i primenila u odgovarajući filter.

Pod mikroskopom izgledaju kao da je neko ispustio gomilu štapića i između njih su ogromni razmaci. Kada čestice ulete u lavirint štapića, one se zaglavljuju dok se okreću. Pored ovih fizičkih barijera kojima maska filtrira čestice, ono što joj daje efikasnost jeste nevidljivi električni naboj unutar maske.

„Shvatili smo ako možemo da stavimo naelektrisanje u vlakna, onda pored mehaničke sile postoji i statička sila“, izjavio je naučnik dr Peter Tsai.

Tagovi: 

albo 

Albo PPE 

bezbednost 

bezbednost na radu 

bezbednost radnog mesta 

društvena odgovornost 

htz oprema 

lična zaštitna oprema 

lzo srbija 

najbezbedniji oslonac 

zaštita disajnih organa 

zaštitne maske 

Ostavite odgovor