Blog

Lična zaštitna oprema u skladu sa ADR evropskim međunarodnim sporazumom o prevozu opasne robe u drumskom saobraćaju

Marina Bilinac  22/02/2024  12:54:40

Transport opasnih materija u Srbiji i u svim drugim zemljama sveta zahteva strogu normativu kako bi se bezbednosni rizici svih učesnika transporta i okoline izbegli i sveli na najmanju moguću meru.
Kako bi se minimalizovala ili redukovala bilo koja nezgoda – pojam opasne robe definisan je domaćim zakonima, međunarodnim ugovorima, ali i drugim propisima.

ADR komplet podrazumeva opremu koju je potrebno obezbediti u slučaju prevoza opasne robe, a ovaj zahtev dolazi od strane Evropskog sporazuma o međunarodnom drumskom prevozu opasnog tereta (ADR). Sadržaj ADR kompleta obično uključuje opremu za prvu pomoć, aparat za gašenje požara, znakove i nalepnice upozorenja i ličnu zaštitnu opremu.

U kategoriju opasne robe spadaju sve one materije koje imaju toksična, nagrizajuća ili zapaljiva svojstva i koje mogu dovesti do eksplozija.

Opasna roba prema ADR-u predstavlja opasnost za ljude i okolinu, a štetne materije su razvrstane u više različitih kategorija:

1. Ekspolozivne materije
2. Zapaljive čvrste materije/Samozapaljive materije/Materije koje sa vodom oslobađaju zapaljivi gas
3. Gas
4. Zapaljive tečnosti
5. Oksidirajuće materije/Organski peroksidi
6. Otrovne materije/Infektivne materije
7. Radioaktivne materije
8. Nagrizajuće materije
9. Razne opasne materije

Postoje različite vrste ADR kompleta lične zaštitne opreme, a odabir odgovarajućeg kompleta zavisi od klase opasnosti materije koju prevozite.

Vozilo mora posedovati opremu propisanu Zakonom o bezbednosti saobraćaja na putevima i usaglašenu sa propisima u ADR pisanom uputstvu sa ciljem osiguravanja bezbednosti vozača, ali i okoline u slučaju bilo kakvog incidenta prilikom prevoza robe. Oprema za zaštitu vozača obavezna je na utovaru, istovaru i u slučaju vanrednog događaja.

Svako preduzeće koje redovno prevozi opasne materije zahteva najmanje jednog savetnika za bezbednost opasnih materija koji je odgovoran da obezbedi da kompanija poštuje odredbe i obaveze koje se odnose na opasne materije.

Kompanija Albo nudi celokupan asortiman ličnih zaštitnih sredstava za bezbedan transport štetnih materija – odeća za zaštitu od hemikalija, hemijske i zaštitne rukavice, zaštitna obuća, zaštita disajnih organa, zaštitne naočare, oprema za bezbednost radnog mesta, upijači tečnosti i ostalo.

Odeća za zaštitu od hemikalija

Hemijska zaštitna odeća spada u III kategoriju lične zaštitne opreme, što znači da je namenjena opasnostima koje mogu ozbiljno i trajno da oštete zdravlje ili dovedu do smrti. Odgovarajući hemijski kombinezon se može odabrati u nekoliko jednostavnih koraka.
Za početak, neophodno je identifikovati agregatno stanje rizične hemikalije – gasovito, tečno, u obliku pare ili čvrstih čestica. Nakon toga, lica za bezbednost u okviru akta o proceni rizika identifikuju koji od šest tipova hemijskih kombinezona je neophodan. Posebnu pažnju potrebno je obratiti i na vremenski period (dužinu) izloženosti određenoj hemikaliji.
Takođe, da bi kombinezon pružio adekvatnu zaštitu, njegova veličina mora biti pravilno odabrana.

Hemijske rukavice

Kontakt sa hemikalijama može biti opasan po zdravlje radnika, pa čak i opasan po život. Zato su hemijske rukavice obavezan deo zaštite prilikom kontakta sa hemikalijama, uz svu ostalu zaštitnu opremu i mere prevencije od izlivanja i direktnog kontakta kože i drugih organa sa hemikalijama. Hemijske rukavice mogu biti izrađene od različitih materijala kao što su butil guma, neopren, nitril, lateks i PVC.
Orijentaciju prilikom odabira odgovarajućeg tipa i modela hemijskih rukavica pruža CAS tabela u kojoj je navedeno vreme (u minutima) zaštite od prodora hemijskih supstanci (organskih i neorganskih rastvarača, kao i kiselina i baza) za određen model rukavice.

Da biste pravilno odabrali rukavicu za zaštitu od hemikalija važno je da razumete šta standard zaista propisuje. Standard EN 374 podrazumeva metode testiranja na 12 hemikalija koje se nalaze u tabeli ispod. Svaka hemikalija označava se drugačijim slovom (od A do L) i da bi ispunili standard proizvođači moraju testirati rukavice na bilo koje 3 hemikalije od tih 12.
Svaka rukavica koja ispuni propisani standard, odnosno pokaže otpornost na 3 hemikalije u toku 30 minuta, pored EN 374 ima i tri slova (npr. EN 374 JKL), koja označavaju hemikalije na koje je otporna. Dakle, na osnovu osnovnog opisa hemijske rukavice možete znati samo da je rukavica otporna na 3 navedene supstance.
Neke rukavice su u isto vreme otporne i na veći broj hemikalija i te podatke možete naći u tehničkom listu.

Zaštitna obuća

Zaštitna obuća se koristi prilikom rada u svim granama industrije, kao i prilikom rada na rezervoarima sa opasnim materijama, prilikom kontakta sa štetnim supstancama i na mestima gde postoji opasnost od izlivanja agresivnih tečnosti.
Pored zaštite od fizičkih i hemijskih opasnosti, savremene zaštitne cipele i čizme pružaju i dodatne prednosti kvalitetne obuće – ergonomski dizajn koji obezbeđuje udobnost, paropropusnost, anatomske uloške, antibakterijske postave koje smanjuju mogućnost nastanka neprijatnih mirisa.

Zaštita disajnih organa

Rizici po disajne organe najčešće nisu vidljivi golim okom, pa zbog toga ostaju zanemareni, a zaštita disajnih organa se ne shvata dovoljno ozbiljno. Zagađenje sadrži hemijsku i fizičku promenu sastava vazduha koja prevazilazi mogućnost adaptacije čoveka. Usled toga, od izuzetne je važnosti primeniti adekvatnu zaštitu disajnih organa i izabrati najbolje sredstvo za zaštitu, pre svega u specifičnim radnim uslovima, ali i u svim drugim okolnostima prilikom kojih je došlo do bilo koje vrste zagađenja.
Zaštita disajnih organa od posebnog je značaja kako bi se izbegle opasnosti koje mogu dovesti do trajnog oštećenja zdravlja ljudi.

Zaštitne naočare

Zaštitne naočare spadaju u ličnu zaštitnu opremu za lice čija je namena da čuvaju oči i deo lica od prskanja kapljica, udara manjih i većih čestica i različitih predmeta. Moraju biti napravljene od izdrživog materijala, visokootpornog na lomljenje, da budu lagane, udobne i da pružaju odličnu vidljivost. Materijali koji se najčešće koriste za konstrukciju zaštitnih naočara uključuju polikarbonat, akril, NKST poliuretan i optičko staklo. Zaštitne naočare svoju primenu nalaze u kompletnoj industriji, uključujući i naftnu i gasnu industriju.

Bočica za ispiranje očiju

Prenosivo rešenje za ispiranje očiju za brzu prvu pomoć u slučaju povrede oka. Boca za ispiranje očiju sadrži 0,9% rastvor natrijum-hlorida koji je idealan u slučaju ulaska prljavštine, prašine i drugih supstanci u oko. Rastvor neutrališe kisele i bazne supstance i pruža efikasnu zaštitu od ozbiljnih povreda oka. Proizvod ima svojstva fosfatnog pufera sa dokazanom efikasnošću u vezi sa povredama oka izazvanim hemikalijama.

Saobraćajna signalizacija

– Signalna lampa za povećanje vidljivosti koja se može koristi samostalno ili montirana na čunjeve i barijere.
– Jednodelni PVC čunj u fluoroscentno narandžastoj boji. Namenjen je za obeležavanje i signalizaciju u saobraćaju, putarskim radovima i drugim radovima na otvorenom.
– Upijači za reagovanje u akcidentnim situacijama prilikom izliva ulja, nafte, naftnih derivata i hemikalija su specijalno dizajnirana oprema koja apsorbuje većinu izlivenih tečnosti. Asortiman proizvoda za upijanje tečnosti pomaže u rešavanju problema izliva i kontroli zagađenja, samim tim pomaže i pri očuvanju životne sredine. Bezbedonosnu opremu za izlive bi trebalo odabrati u skladu sa prirodom i veličinom akcidenta ili potrebama za njihovu prevenciju. Oprema se deli na upijače za naftu, naftne derivate i univerzalne upijače. Upijači se koriste u petrohemijskoj industriji, na benzinskim pumpama, prilikom rada na rezervoarima sa opasnim materijama, u poljoprivredi, prilikom prevoza opasnih materija, marinama i na mestima na kojima postoji opasnost od izlivanja agresivnih tečnosti.

Kompanija Albo d.o.o. nudi celokupan asortiman ličnih zaštitnih sredstava za bezbedan transport štetnih materija, a za svu pomoć i dodatne informacije prilikom odabira opreme – Albo tim vam stoji na raspolaganju.

Ostavite odgovor