Novosti

ALBO – turneja znanja

Sanja Loncarevic  12/11/2019  3:53:52

U cilju podizanja svesti o značaju upotrebe opreme za respiratornu zaštitu, kao i zaštitu glave, lica i sluha, Albo je organizovao seriju seminara-radionica, namenjenih našim partnerima i saradnicima.

Krenuli smo od Vranja, a potom smo posetili Pančevo i Šabac. Nakon pomenuta tri, obići ćemo još 10 gradova u Srbiji. Cilj nam je da se promeni trenutni negativan trend na našim prostorima kada je u pitanju ova kategorila lične zaštitne opreme, a to je da se od ukupnog ulaganja u LZO samo 10% ulaže u respiratornu zaštitu i zaštitu glave, lica i sluha. Posebno je neophodno staviti akcenat na zaštitu disajnih oragana i sluha, jer su povrede i oštećenja ovih organa postepene, zbog čega korisnici i poslodavci često zanemaruju upotrebu sredstava za njihovu zaštitu. Ipak, posledice, kada do njih dođe, su nepovratne.

Pored navedene teme ovih seminara, bavimo se i promenama u zakonodavstvu koje se tiču lične zaštitne opreme, a takođe, rado ćemo odgovoriti na sva pitanja i dileme sa kojima se naši partneri susreći. Verujemo da će sve ovo rezultirati višim nivoom svesti o značaju upotrebe ličnih zaštitnih sredstava i većom bezbednošću radnika, a to je upravo ono sa čime želimo da zavšimo ovu 2019. godinu – godinu bezbednosti na radu.