Novosti

EDUKACIJA ZA LIDERE BUDUĆNOSTI

Marina Bilinac  29/05/2023  10:15:08

„Dajte mi oslonac i ja ću pomeriti Zemlju“ – Arhimed

Kompanija Albo u saradnji sa kompanijom THRIVITY iz Skoplja organizovala je drugi deo obuke „Liderski razvojni program“ u hotelu Palisad na Zlatiboru u periodu od 10-12. maja 2023.
Fasilitator obuke Dejan Vanevski je tokom trodnevne edukacije ukazao liderima na adekvatno korišćenje neophodnih praktičnih znanja i veština čija je svrha da svojim timovima budu oslonac, podrška i podsticaj za razvoj i uspeh.

Obuka je koncipirana tako da se kroz konkretne primere razvija liderski potencijal na jedan kreativan, svestran i visoko interaktivan način.


Liderstvo kao način ponašanja i pristupa u radu sa pojedincima i timovima zahteva razvoj kompetencija sadašnjih i budućih lidera, a kako je poslovni svet izložen brzim i radikalnim promenama – kompanija Albo vođena je konstantnim ulaganjem u unapređivanje znanja i veština svojih lidera.