Novosti

EDUKACIJA ZA LIDERE BUDUĆNOSTI

Marina Bilinac  11/04/2023  8:36:30

„Lideri ne postaju veliki zbog svoje moći, već zbog svoje sposobnosti da osnaže druge“
John Maxwell

Poslovni svet izložen je brzim i radikalnim promenama koje zahtevaju stalno ulaganje u unapređivanje znanja i veština uspešnih lidera.

Kompanija Albo u saradnji sa kompanijom THRIVITY iz Skoplja koja se bavi konsaltingom i pružanjem usluga u oblasti ljudskih resursa organizovala je obuku „Liderski razvojni program“ kako bi se putem interaktivnih radionica rukovodioci usavršavali i lakše prilagođavali zahtevima savremenog poslovanja koje se kontinuirano menja i razvija.

Specijalizovani kursevi poput ovog osmišljeni su sa ciljem da iskusni lideri nauče nove i unaprede postojeće tehnike i veštine koje se tiču uspešne timske komunikacije, donošenja odluka i rešavanja konflikata, a fasilitator obuke Dejan Vanevski je tokom trodnevne edukacije ukazao na ključne kompetencije neophodne za uspešnog mendažera.

Cilj obuke je odnos ka liderstvu kao načinu razmišljanja i delovanja, a važan deo edukacije posvećen je svesti o važnim liderskim veštinama za izgradnju posvećenih i motivisanih timova, sve do zaokruživanja koncepta liderstva i uspešnog vođenja timova.

Trodnevni trening za Albo rukovodioce održan je u hotelu „Fruške terme“ u Vrdniku u periodu od 30. marta do 1. aprila 2023. godine, a drugi deo radionice biće održan tokom maja meseca.

Ovom edukacijom su bili obuhvaćeni menadžeri iz Alba, međutim i osobe koje su potencijali za razvoj, kako bi naučili da bolje komuniciraju sa kolegama i saradnicima, upravljaju konfliktima i uspešno vode stručni tim, s obzirom na to da liderstvo kao način ponašanja i pristupa u radu sa pojedincima i timovima zahteva kontinuirano ulaganje u razvoj kompetencija sadašnjih i budućih lidera.