Blog

PP aparati – koliko znate o njima?

Sanja Loncarevic  14/09/2018  3:19:21

Iako su protivpožarni aparati (PP aparati) veoma jednostavni uređaji, iznenađujuće mali broj ljudi zapravo zna da ih pravilno koristi. Posledice ovog neznanja mogu biti izuzetno opasne.
Ovde ćemo ukratko i što jednostavnije izložiti osnovne razlike između dve vrste protivpožarnih aparata – aparata sa ugljendioksidom (čija je oznaka CO2) i aparata sa suvim prahom (čija je oznaka S).

„CO2“  APARATI

Ova vrsta protivpožarnih aparata je napunjena ugljendioksidom, koji pod pritiskom pri aktiviranju prelazi iz tečnog stanja (unutar boce) u gasovito. Temperatura gasa na izlazu iz aparata je nekoliko desetina stepeni ispod nule, čime se sva vlaga iz vazduha pretvara u led. Upravo zbog nastanka ovog tzv. “suvog leda” ovi aparati imaju proširenu mlaznicu.
IZGLED: Dakle, ove aparate prepoznajemo po mlaznici koja se širi pri kraju

PROTIVPOŽARNI APARAT CO2 - 2 kg

NAMENA: Najbolje rezultate CO2 aparat ima kod gašenja električnih instalacija i uređaja. Iz tog razloga ovi aparati se najčešće koriste u telefonskim centralama, laboratorijama, računskim centrima i gde god je veća verovatnoća da do požara može doći usled kvara na električnim instalacijama.
Nije preporučljivo da se ovi aparati koriste kod gašenja materija koje gore žarenjem, jer je moguć kontraefekat, da gas pod pritiskom izazove komešanje vazduha i prouzrokuje dodatno rasplamsavanje vatre.

UPOTREBA: ovi aparati imaju ventil sa točkićem. Potrebno je izvući osigurač, odvrnuti točkić ventila do kraja i usmeriti mlaznicu ka vatri. Ako ventil na boci nije dovoljno otvoren, suženi otvor dizne će se jednostavno zalediti i zaustaviti isticanje gasa iz boce.

 

„S“ APARATI

Ovaj aparat je ispunjen suvim prahom, a da bi izašao iz boce mora biti potisnut gasom, koji se ispod njega nalazi u posebnoj boci. Često se dešava da usled nepravilne upotrebe sav prah prevremeno izađe, jer korisnik nije sačekao da se gas i prah izmešaju, već je sav gas izašao, a prah ostao na dnu.
IZGLED: Osnovno obeležje „S“ aparata je mlaznica koja je cevasta i ne se širi se pri kraju kao mlaznica kod CO2 aparata.

PROTIVPOŽARNI APARAT S-6A

NAMENA: „S“ aparati su najefikasniji u gašenju zapaljivih tečnosti, ali se mogu koristiti i za gašenja električnih instalacija i uređaja, pa se zato najčešće koriste u industrijskim pogonima, skladištima, hotelima, garažama, stambenim objektima, autobusima, kamionima, cisternama, vozovima, automobilima.

UPOTREBA: Da bismo pravilno upotrebili “S” aparat potrebno je da uočimo da li je u pitanju aparat koji nije pod stalnim pritiskom ili aparat pod stalnim pritiskom.
Aparat koji nije pod stalnim pritiskom prepoznaćemo po tome što postoji ručica i na mlaznici i na boci. Aktivira se udarcem na ručicu koje se nalazi na boci ili pritiskom na dugme, a dejstvuje se upotrebom ručice na mlaznici. Važno je sačekati 7-8 sekundi dok aparat postigne pritisak, koji će izbacivati prah.
Aparat koji je pod stalnim pritiskom prepoznajemo po tome što ima samo jednu ručicu na boci. Ovaj aparat je odmah spreman za upotrebu, nakon pritiska ručice.

Nadamo se da nećete biti primorani da primenite navedena uputstva, ali svakako je veoma značajno da znate pravilnu upotrebu PP aparata. Proverite da li u kući i Vašem automobilu imate po jedan ovakav aparat i da li znate kako se on pravilno koristi. Ukoliko imate pitanja ostavite komentar, a nama će biti zadovoljstvo da Vam odgovorimo.

Tagovi: 

bezbednost radnog mesta 

protivpožarna zaštita 

Ostavite odgovor