Blog

Razlike između šlemova po standardu EN 397 i EN 12492

Kristina Novaković  09/12/2022  9:11:33

Tokom obavljanja radnih zadataka, potrebno je nositi adekvatnu opremu za zaštitu glave. Odabir odgovarajućeg tipa šlema je od velikog značaja za zaštitu od različitih vrsta rizika, a kada je reč o standardima koje treba da ispunjavaju, EN 397 i EN 12492 su standardi sa širokom primenom. Treba imati u vidu da između ova dva standarda postoje važne razlike u zahtevima za performanse.

Glavna razlika između ova dva standarda za proizvode za zaštitu glave leži u nameni, a upravo to rezultira u različitim zahtevima. EN 397 precizira zahteve za industrijske zaštitne šlemove, koji prvenstveno omogućavaju zaštitu od udara odozgo, odnosno predmeta koji mogu pasti na glavu korisnika. EN 12492, s druge strane, obuhvata alpinističke šlemove, što uključuje i rizik od višestrukih udaraca sa strane.

EN 397 – Zaštitni šlemovi u industriji

Ovaj standard postoji preko 50 godina i odnosi se na udar odozgo. Šlemovi za zaštitu u industriji predviđeni su prvenstveno za zaštitu korisnika od predmeta koji padaju i od povrede mozga i frakture lobanje kao posledica takvog udarca. Udar od 49J u vrh šlema je potreban za apsorpciju udara, a test probijanja se sprovodi padom konusnog šiljka od 3kg sa visine od 1m.

Zaštitni šlem JSP Evo 3

Pored toga, standard uključuje i  otpornost na rastopljeni metal i električnu izolaciju od 440 V.

EN 397 ne uključuje obavezni zahtev za kaiševe za bradu. Opcioni kaiševi za bradu moraju se osloboditi pod silom od 150–250N.

EN 12492 – Alpinistički šlemovi

Šlemovi koji su prema standardu za planinarenje, testirani su na udar sa dva tega od 5kg. Poluloptasti teg se spušta sa 2m na vrh šlema, a ravni sa 0.5m na prednju, zadnju ili bočnu stranu naginjanjem modela glave pod uglom 30°. U svim slučajevima, sila koja se prenosi kroz vrat modela glave ne sme biti veća od 10kN. Dva testa penetracije sa oštrim predmetom od 3kg se takođe izvode u radijusu od 50mm od krune šlema, osiguravajući da klatno ne dodiruje model glave.

Kaiševi za bradu su obavezni za EN 12492 zaštitne šlemove. Sistem za zadržavanje je testiran kako bi se osiguralo da se kaiš ne kida ili rasteže kada se testira silom od 500N.

Iako se standard odnosi na šlemove za planinarenje, EN 12492 šlemovi se takođe koriste za različite radove na visini zbog vrste zaštite koju nudi.

Ilustracija

Šlemovi po EN 12492 imaju različite zahteve za podbradak, kom je sastavni deo traka za bradu koja ne sme da se kida ili rasteže pod silom. EN 397 šlemovi, međutim, ne zahtevaju obaveznu traku za bradu, a opcioni kaiš za bradu mora da pukne pod silom između 150N i 250N da bi se smanjio rizik od povrede korisnika koji ga nosi pri radu sa mašinama u industrijskom okruženju. EN 12492 šlemovi takođe imaju unutrašnju oblogu od udara radi poboljšanja zaštite od bočnog udara.

 

U okviru asortimana Albo kompanije obuhvaćeni su brojni proizvodi za zaštitu glave. Za svu pomoć i dodatne informacije u izboru zaštitnih sredstava, Albo tim vam stoji na raspolaganju.

 

Tagovi: 

albo 

Albo PPE 

albo šlemovi 

alpinistički šlem 

EN 12492 

EN 397 

jsp 

JSP Safety 

najbezbedniji oslonac 

Šlemovi za planinarenje 

zaštita glave 

zaštitni šlem 

Zaštitni šlemovi u industriji 

Ostavite odgovor