Blog

Lična zaštitna oprema tokom prskanja voća

Sanja Loncarevic  15/04/2019  10:22:12

Voćari su već uveliko počeli sa prolećnom zaštitom svojih biljaka, ali uvek je korisno podsetiti se mera opreza koje zahteva upotreba pesticida. Do kraja godine oni će se još dva puta susresti sa potrebom da zaštite voćke – sredinom leta, za voće koje kasnije zri, i početkom zime.

Pesticidi

Pesticidi se definišu kao supstance ili smeše supstanci namenjene za prevenciju, uništavanje, suzbijanje ili smanjenje količine štetočina. Pesticidi se prema nameni najopštije dele na herbicide, fungicide i insekticide. Pored dominantne (90%) primene u poljoprivredi, pesticidi se primenjuju i u šumarstvu i drvnoj industriji, industriji prehrambenih tehnologija, veterini i komunalnoj higijeni. Prvi pomen određenih hemijskih jedinjenja u službi zaštite bilja vezuje se za XVII vek i primenu bakar-sufata u zaštiti kolja za vinograde od truleži. Danas se smatra da bi biljna proizvodnja u svetu bez mera zaštite bilja i primene pesticida ostvarivala bi samo oko 30% od potencijalnih prinosa.

Zaštita tokom upotrebe pesticida

Na ambalaži svakog pesticide navedeno je uputstvo za njegovu pripremu i upotrebu, kao i mere zaštite tokom upotrebe, tj. tačno koja lična zaštitna oprema je tom prilikom neophodna. Veoma je važno pridržavanje ovih uputstava, jer pesticidi mogu biti izuzetno toksični po čoveka. Najblaži znaci trovanja su nadražaj kože i sluzokože, dok u većini slučajeva dolazi do uticaja na nervni system čoveka u vidu glavobolje, vrtoglavice, paralize, uznemirenosti. Neki.od njih izazivaju bol u stomaku, mučninu, gušenje i pojačano znojenje.
Kako ne bi došlo do ovakvih opasnih efekata po čovekovo zdravlje, najvažnija je upotreba adekvatne zaštitne opreme. To su rukavice, zaštitne maske, zaštitne naočare i viziri, čizme i zaštitna odela.

Rukavice

Svaka aktivnost se obavlja rukama i one su prve koje sa pesticidima dolaze u kontakt. Iako ruke zauzimaju samo 5% ukupne površine tela, rizik od dospevanja pesticide u organizam ljudi je 80% samo preko ruku. Pri prskanju voća koriste se  hemijske  nitrilne rukavice, koje moraju imati standard koji garantuje njihovu adekvatnost za rukovanje hemikalijama – EN 374 JKL. Nikako ne treba koristiti tekstilne ili kožne rukavice, koje mogu upiti hemikalije i doprineti još većoj kontaminaciji.

Zaštitne maske

Iako poljoprivrednici često koriste jednokratne zaštitne maske – respiratore, one ne pružaju adekvatnu zaštitu kada se dolazi u kontakt sa hemikalijama kao što su pesticidi. Ove maske pružaju zaštitu od čestica prašine, ali za različita hemijska isparenja uglavnom je neophodna upotreba polumaski sa zamenjivim AB filterima. Pri izboru maske važno je obratiti pažnju na nivo zaštite koji ona pruža.

Zaštitne naočare i viziri

Iako je prskanje voća preporučljivo vršiti kada nema vetra, pesticide ipak mogu dospeti do predela očiju. Kako bi se ovo izbeglo, potrebno je koristiti zaštitne naočare i vizire. Preporučuju se zaštitne naočare i viziri od acetatnog stakla, jer ono bolje štiti od hemikalija u odnosu na polikarbonatno. Takođe, brile (naočare sa trakom) pouzdanija su zaštita od običnih naočara sa ručicama.

Zaštitna odela

Ova odela štite celo telo korisnika. Postoji više vrsta zaštitnih kombinezona, uglavnom jednokratnih, koji su izrađeni od posebnih materijala koji štite od hemikalija. To su odela tip 4, tip 5 i tip 6 i ona pružaju adekvatnu zaštitu tokom pripreme i kasnije primene pesticida. Ispod zaštitnog odela nosi se lagana, pamučna odeća.

Obuća

Veoma je važno izbegavati tokom prskanja voća obuću koju svakodnevno koristimo. Neophodno je imati gumene, odnosno PVC čizme, koje štite od prosipanja hemikalija i njihovog kontakta sa kožom. Nogavice zaštitnog odela potrebno je navući preko čizama, kako se tečnost ne bi slivala u čizme.

Redosled oblačenja i skidanja je takođe veoma važan. Odelo se prvo oblači, nakon njega čizme, zatim se stavlja zaštitna maska, pa naočare i na kraju se stavljaju rukavice. Skidanje opreme je obrnutim redosledom. Opremu je nakon korišćenja potrebno adekvatno oprati i čuvati na tamnom, hladnom mestu, zaštićeno od prašine.

U Albo asortimanu mogu se pronaći sva sredstva koja su pomenuta kao neophodna za zaštitu tokom prskanja voća, a mi ćemo Vam takođe pružiti i sve neophodne savete pri njihovom izboru i upotrebi.
Svim voćarima želimo bezbednu i berićetnu godinu.

Tagovi: 

pesticidi 

poljoprivreda 

prskanje voća 

zaštitna oprema 

Ostavite odgovor