Blog

Kako ostati bezbedan od štetnog uticaja pesticida

Marina Bilinac  24/03/2023  1:15:46

Pesticidi su supstance hemijskog ili biološkog porekla namenjene suzbijanju korova, štetnih insekata i štetočina u poljoprivredi, a njihovom neadekvatnom pripremom i primenom može doći do trajnih neželjenih posledica po zdravlje čoveka i njegove okoline i potrebno je znati kako se njima pravilno rukuje.

Kao naš najveći organ, koža ima barijernu funkciju i štiti organizam od spoljašnjih dejstava, a prodiranje pesticida u ljudski organizam odvija se upravo putem kože i disajnih organa, zato je korišćenje lične zaštitne opreme tokom upotrebe pesticida obavezno.
Neki pesticidi proizvode akutne toksične efekte zbog svojih korozivnih ili nadražujućih svojstava, samim tim ovo može dovesti do iritacije ili oštećenja respiratornih organa, kože ili očiju, a neki mogu izazvati teške opekotine ili trajno slepilo.

Nešto je opasno u vazduhu..

Hemikalije sa štetnim svojstvima zahtevaju dodatnu pažnju i korišćenje adekvatne lične zaštitne opreme

Manipulacija i upotreba sredstava za zaštitu bilja je svakodnevnica za dobro obučene ljude koji rukuju sa njima. Sa druge strane, poljoprivrednici se periodično susreću sa pripremom i primenom pesticida, a njihovo znanje o opasnosti ovih supstanci je na niskom nivou.

Kontakt sa pesticidima događa se prilikom kupovine, tokom upotrebe i odlaganja ambalaže, tokom pranja traktorskog agregata za aplikaciju pesticida, svlačenju odeće, kretanju po usevu…
Pesticidi mogu ući u telo putem kože, usta, nosa i očiju, a najčešći slučaj je prodiranje pesticida kroz kožu u krvotok, a može se javiti kao rezultat prskanja, izlivanja prilikom mešanja, utovara, primene ili odlaganja pesticida.

Posebnu pažnju potrebno je obratiti na korišćenje hemijskih kombinezona koji spadaju u III kategoriju lične zaštitne opreme i koji štite najveći deo tela korisnika prilikom kontakta sa pesticidima.
Namenjeni su opasnostima koje mogu dovesti do trajnog oštećenja zdravlja ljudi, a upotreba hemijskih kombinezona koji prekrivaju i štite celo telo obavezno je prilikom kontakta sa pesticidima i drugim štetnim supstancama.

Odgovarajući hemijski kombinezon može se odabrati:
1. nakon identifikacije agregatnog stanja rizične hemikalije
2. uz konsultaciju lica za bezbednost potrebno je definisati koji tip hemijskog kombinezona je potreban
3. na osnovu vremenskog perioda izloženosti određenoj hemikaliji

Poštoji šest različitih tipova nivoa zaštite, kao i standarda koji propisuju zahteve u zavisnosti od koncentracije hemijskih agenasa u vazduhu.

Poljoprivredni radnici su u obavezi da prate uputstva i da odaberu i koriste adekvatan tip hemijskog kombinezona u skladu sa odgovarajućim nivoom zaštite.

Takođe, usled opasnosti od prskanja hemikalija, kapljica, udara manjih i većih čestica tokom pripreme i primene pesticida, potrebno je adekvatno zaštititi oči i koristiti zaštitne naočare.
Posebno je važno koristiti naočare tokom obrade visokih stabala, pri merenju i mešanju sredstava i prilikom sedenja voćara u traktorima bez kabine gde su direktno izloženi prskanjima štetnih hemikalija.

Rizici po disajne organe nisu vidljivi golim okom, a u voćarstvu i povrtarstvu treba biti oprezan prilikom upotrebe pesticida čiji negativni efekti mogu mogu da izazovu neželjene posledice ukoliko dođe do udisanja tokom pripreme ili procesa prskanja.
Udisanje isparljivih čestica i gasova pesticida može izazvati momentalno oštećenje sluzokože i pluća, a najbolji vid zaštite od agresivnih hemikalija i isparenja pružaju polumaske sa zamenjivim filterima koji zadržavaju otrovne materije i na taj način omogućavaju normalno i bezbedno disanje korisnika.

S obzirom na to da se dospevanje pesticida u ljudski organizam u 80% slučajeva odvija putem kože, potrebno je zaštititi ruke i koristiti adekvatne zaštitne rukavice koje su obavezni deo lične zaštitne opreme.
Rukavice moraju biti navučene preko rukava bluze kako se štetne tečnosti ne bi slivale i došle u kontakt sa kožom, a pre skidanja rukavica potrebno je prvobitno ih oprati, osušiti, posuti talkom i pripremiti za narednu upotrebu.

Hemijske rukavice mogu biti izrađene od različitih materijala kao što su butil guma, neopren, nitril, lateks i PVC. Imaju širok spektar primene, a kako biste pravilno odabrali rukavicu za zaštitu od hemikalija važno je da razumete šta standard zaista propisuje. Preporuka je definisati vrstu hemikalije ili CAS broj hemikalije na osnovu kojeg možemo pronaći adekvatnu rukavicu prema podacima iz CAS tablice. Takođe, čak i kada pronađemo adekvatnu rukavicu spram CAS broja hemikalije, potrebno je naknadno se konsultovati sa licem za bezbednosti pre implementacije u proces rada.

Poljoprivredni radovi često podrazumevaju kretanje po tretiranoj površini i vlažnom terenu, a radnici su izloženi riziku dolaska u kontakt sa pesticidima i toksičnim hemikalijama koje kroz kožu mogu dospeti u organizam.
Najbolji izbor za bezbedan rad u poljoprivredi jesu gumene čizme preko kojih je potrebno navući nogavice zaštitnog odela.

Opasnost je nešto što može prouzrokovati štetu, a rizik je koliko je verovatno da će nas nešto povrediti

Dužnosti poslodavca u vezi sa ličnom zaštitnom opremom
• Obezbedite rukovaocima odgovarajuću ličnu zaštitnu opremu u čistom i operativnom stanju
• Uverite se da rukovaoci opreme pravilno i u skladu sa uputstvima proizvođača koriste LZO
• Uverite se da bilo koji respirator koji se koristi pravilno odgovara rukovaocu
• Pregledajte svu LZO pre svakog dana upotrebe da li ima curenja, rupa, procepa ili istrošenih mesta i popravite ili odbacite svu oštećenu opremu
• Omogućite rukovaocima čista mesta dalje od skladišta pesticida i prostora za upotrebu pesticida

Korišćenje adekvatne opreme doprinosi uspešnoj upotrebi pesticida u borbi protiv štetočina bez rizika i straha od trovanja ljudi i životne sredine.

Kompanija Albo više od 30 godina vodi računa o bezbednosti korisnika na radu uz asortiman koji poseduje bogat izbor lične zaštitne opreme namenjene različitim delatnostima, uključujući i opremu namenjenu poljoprivrednoj industriji i zaštiti od pesticida, a naše kolege su uvek na raspolaganju za sve konsultacije i dodatne informacije.

 

Tagovi: 

albo 

bezbednost na radu 

bezbednost radnog mesta 

hemijski kombinezoni 

htz oprema 

lična zaštitna oprema 

najbezbedniji oslonac 

pesticidi 

Zajedno do bezbednosti 

zaštitne cipele 

zaštitne maske 

zaštitne rukavice 

Ostavite odgovor